•  
 • hazorasp21@umail.uz
 • +998 (62) 3325 585

Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi

Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi
Matematik diktant
“Daraja”
1. 74-yettining to’rtinchi ………
2. 74- yozuvda 7-darajaning……..
3. Har qanday sonning 1-darajasi…….
4. 3∙3∙3∙3∙3∙3 uchning…….
To'liq matni:

DEDAKTIK O‘YIN TEXNOLOGIYASIGA DOIR DARS ISHLANMA .

Matematika–5 sinf.(mustahkamlash.)

 

Mavzu:  Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi

 

DARSNING MAQSADI

Didaktik maqsadlar:

O‘quvchilarda sonning darajasi, sonning kvadrati va kubi tushunchalarini yanada mustahkamlash.

 

Rivojlantiruvchi:

 • o‘quvchilarning etiborini,
 • mantiqiy tafakkurini rivojlantirish
 • bilmga qiziqishini rivojlantirish.

-muloqot madaniyatini rivojlantirish;

 

Tarbiyaviy:

-o’quv faniga ijobiy munosabatni tarbiyalash;

-jamoada ishlash ko’nikmasini tarbiyalash.

- hayotda fikirlash doirasini kengaytirish va jamoata o‘zini-o‘zi nazorat qilishga  o‘rgatish.

 

DARS USULI

Noan’anaviy

O’QUV VOSITALARI

 1. darslik, , krassvord, tarqatma materiallar ,ko’rgazmali quroll

 

 

DARSNING TUZILIShI

 1. Tashkiliy qism.                                                 3­-min.
 2. Kirish.                                                               2-min.
 3. matematik diktant                                             8 min.
 4. Amaliy ish                                                        15-min.
 5. Krassvord.                                                         8-min.

        6.  Uyga vazifa.                                                      2-min.

 1. Darsni yakunlash.                                              2-min.

 

DARS BOSQIChLARI

           1.  Tashkiliy qism.

             - salomlashish,

              - davomat,

              - tozalikni tekshirish.

    

 

 

  2. Asosiy qism:

 

             2.1 O‘qituvchi: dars mavzusi yuzasidan kirish so‘zi va o‘quvchilarni uch guruhga bo‘ladi. O‘yin jarayoni tushuntiriladi. Uch qator uch guruhga bo’linadi.

I-qator “Daraja” ; II- qator “Kvadrat”;   III- qator  “Kub”

 

Matematik diktant

 

“Daraja”

 1. 74-yettining to’rtinchi ………
 2. 74- yozuvda 7-darajaning……..
 3. Har qanday sonning 1-darajasi…….
 4. 3∙3∙3∙3∙3∙3 uchning…….
 5. Bir sonining ixtiyoriy darajasi……
 6. 93 -…………
 7. 5∙5∙5∙5∙5∙5 beshning…………

 

“Kvadrat”

 1. 65 -…………
 2. Bir xil ko’paytuvchini ko’paytirish amali……..
 3. Nolning har qanday darajasi………
 4. 36–uchning oltinchi darajasi, bu yerda 6 …….
 5. Har qanday sonning 0 darajasi……..
 6. Har qanday sonning 1-darajasi…….

     7.   9∙9∙9 to’qqizning…..

 

“Kub”

1.Soning ikkinchi darajasi shu sonning……..

2. Sonning uchinchi darajasi shu sonning ……..

3. Darajaga ko’tarish amali deb……….

4. 2∙2∙2 ikkining…..

5. 52–5 darajaning…… , 2-daraja ……

6.  7∙7∙7∙7∙7∙7∙7∙7∙7= yettining …….

7. Birning har qanday darajasi……. 

 

 

 

 

Amaliy ish

 

“Daraja”

1. Daraja ko’rinishida yozing.

a) 3∙3∙3∙3∙3∙3∙3∙3∙3∙3=

b) 99∙99∙99∙99=

c) 7∙7∙7∙7∙7∙7∙7∙7=

d) 10∙10∙10∙10∙10∙10∙10∙10∙10

2. Natijani hisoblang

a) 34=

b) 992=

c)  43=

d) 92=

 

3. Amallarni bajaring

a) 22+2+2+33–25=

b) 10∙10∙10–103=

c) 42–6+10+11+12=

d)

 

“Kvadrat”

1. Daraja ko’rinishida yozing.

a) 4∙4∙4∙4∙4=

b) 999∙999∙999∙999∙999∙999∙999=

2. Natijani hisoblang

a) 54=

b) 882=

3. Amallarni bajaring

a)42+4+2+52–45=

b) 9∙9∙–82–24=

 

“Kub”

 

1. Daraja ko’rinishida yozing.

a) 77∙77∙77∙77∙77∙77∙77∙77∙77=

b) 8∙8∙8=

 

2. Natijani hisoblang

a) 34=

b) 27=

 

3. Amallarni bajaring

a)5+5+53+52–145=

b) 9∙9∙–82–24=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krassvord.

1.Sanoqda ishlatiladigan sonlar…

2. m∙(n+k)= m∙n + m∙k bu tenglik ko’pay tirishning ……  qonuni.

3. 3+3+3+3+3+3–8–16:4=

4. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 bu ……lar

5. 5x5+25=

6. Sonning uchinchi darajasi

7. Bir xil ko’paytuvchilarni ko’paytirish amali ……. ga ko’tarish amali deyiladi.

8.Natural sonlar nechadan boshlanadi.

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Uyga vazifa

 

289-291 misollarni ishlash

289- misol

J:  1) 22=4  ;   82=64

    2) 1 ;5 va 6

 

290- misol

 

 

J:  1) 5400                2) 1323                3) 4096              4) 36000

 

291- misol

J:1)2062=……6

2) 2142=……6

3) 2332=….9

4) 5052= ……5

5)    4582= …..4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Yakunlash

 

O’yin natijasi e’lon qilinib, o’quvchilar baholanadi.

 

1N

 

A

T2

a

q

s

i

m

O3

t

U

 

L

 

R4

a

q

a

M

 

T

A

 

I

5e

L

l

i

K6

 

D7

 

 

U

A

B8

i

R

 

A

J

A

 

21:34
4665
Авторизация
Yil dasturi
Foydali manbalar
Saytimiz dizayni yoqdimi?
Maktabda o'quvchilar mobile aloqa vositasini ishlatishini qanday baholaysiz?
Ob-havo ma'lumoti
Tug'ilgan kuningiz bilan